Šta radi vaše dete?

Teško čita ili predmete suviše primiče očima

Dessin illustrant un enfant qui a de la peine à lire

Teško čita ili predmete suviše primiče očima

Kad su u pitanju teškoće sa čitanjem, važno je da se prvo uverimo da dete vidi jasno i ulaže što manji napora te da mu stoga naočari nisu potrebne. Dete koje predmete ili tekstove drži suviše blizu očima može biti kratkovido, pogotovo ako istovremeno spominje da vidi mutno na daljinu.

Dalekovido dete će često dobro videti na daljinu ali će morati da uloži veliki napor da bi prilagodilo (izoštrilo) vid na blizinu. Uloženi napor može biti nedovoljan da bi dete jasno videlo i može prouzrokovati glavobolje, naročito u večernjim satima. Savetujemo vam da dete odvedete oftalmologu kako bi se proverilo da nema poremećaja refrakcije.

Povezane bolesti