Šta radi vaše dete?

Neuobičajeno naginje glavu

Votre enfant penche la tête : et si c’était ses yeux?

Neuobičajeno naginje glavu

Uzrok neuobičajenog držanja glave, ili tortikolisa (krivog vrata) može ležati u problemu sa vidom. Na primer, položaj glave može služiti da umiri spontane neuobičajene pokrete očiju koji postaju uočljiviji kad se od deteta zatraži da glavu drži pravo.

Takođe, položaj glave može kompenzovati devijaciju očiju koja može postati očigledna kad se od deteta zatraži da ispravi glavu. Važno je da pedijatru spomenete neuobičajeno držanje glave, a on će u okviru svog pregleda prosuditi da li je neophodan i oftalmološki pregled. Isto tako, moguća je i neposredna konsultacija sa oftalmologom, da bi se kao uzrok tortikolisu isključio poremećaj vida.

Povezane bolesti