Otkrijte bolesti oka

Daltonizam

Šta je daltonizam?

Daltonizam je nasledna bolest koju karakteriše oštećenje percepcije boja. Viđenje u boji zavisi od pravilnog funkcionisanja naših čunjića (ćelija mrežnjače odgovornih za hvatanje svetlosti). Normalna mrežnjača ima tri vrste čunjića, od kojih je svaka različito osetljiva na različite boje. Kombinacija signala koji proizlaze iz ove 3 vrste čunjića omogućava nam da identifikujemo beskonačnu količinu boja i da ih razlikujemo. Kada postoji manjkavost jedne od tri porodice čunjića, to dovodi do oštećenja viđenja boja, do daltonizma.

Koji su znaci?

Daltonista najčešće ni ne primećuje spontano da ima problem sa vidom. Osim izmenjene percepcije boja, njegov vid je normalan. Daltonizam se ili otkriva slučajno (test raspoznavanja boja), ili okruženje daltoniste primećuje da njegovo korišćenje boja (crtanje, slikanje, izbor odeće) ne odgovara određenim standardima.

Koji su načini otkrivanja?

Najjednostavniji i najčešće korišćen je Išihara test.

Kako se leči daltonizam?

Daltonizam se ne leči.

Koji su faktori rizika?

Jedini faktor rizika je prisustvo mutacije na hromozomu X. Prenos se vrši s majčine strane, a daltonizam se uglavnom ispoljava kod dečaka.

Kolika je učestalost daltonizma?

 U Evropi, neki oblik daltonizma se javlja kod 8% dečaka i kod manje od 0,5% devojčica.

Kako se menja daltonizam?

Daltonizam je kongenitalno, a ne evolutivno oštećenje. Vizuelna funkcija će ostati nepromenjena tokom celog života daltoniste.