Povratak na pitanja

Šta je ambliopija?

Ambliopija je poremećaj oka koji je uglavnom u vezi sa smanjenjem vida. Često je reč o zamućenom vidu na jednom oku zbog potrebe za naočarima ili o strabizmu, odnosno razrokosti. Mozak će primiti jasnu sliku boljeg oka i mutnu sliku drugog oka i moraće da odabere jednu od dve slike. Zato je važno brzo otkriti problem koji se u većini slučajeva može lako lečiti.

Moraćemo mozgu da ponudimo dve jasne slike tako što ćemo najpre prepisati naočare a potom,  prekrivajući bolje oko tokom jednog ili više sati dnevno, primorati slabije oko da radi.